Uvijeti korištenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uvijete korištenja . Korištenjem i posjećivanjem stranica MB-BALKAN.COM podrazumijeva se da svjesno prihvatate ove Uvijete, kao i sve njihove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

Vi ste oglašivač i vlasnik sadržaja koji objavite na ovoj web stranici i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, artiklima/oglasima koje ste objavili i za komunikaciju koja je obavljena putem vašeg profila. Vi kao posjetitelj/ korisnik ste dužni pročitati navedene uvijete, te se vaše posjećivanje/korištenje stranice  smatra potpunim prihvatanjem uvijeta.

 Uvod

Za vrijeme korištenja MB-BALKAN , primjenjuju se ovdje navedeni uvijeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. MB-BALKAN zadržava pravo promjene sadržaja Uvijeta u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog MB-BALKAN i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.

Opis usluge

Web stranica MB-BALKAN je virtualni oglasni prostor u isključivom vlasništvu MB-BALKAN Teama. MB-BALKAN nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude prodaju, iznajmljivanje, pružanje usluga i/ili potražnju usluga i/ili proizvoda, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, točnost, vjerodostojnost, kao i općenito zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa.

Sve objave, oglasi (artikli), poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili linkani sa web sajta su isključiva odgovornost registriranog korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

MB-BALKAN ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za postavljanje oglasa na web stranici , niti to čini u vidu provizije po izvršenoj prodaji ili drugom obliku distribucije proizvoda ili usluge iz oglasa.

Korisnicima MB-BALKAN se, pored gornjeg, može uz naknadu ili bez naknade ponuditi usluga objavljivanja istaknutog oglasa , pri čemu se u najvećoj mjeri misli na promociju i sponzoriranje oglasa sukladno njihovom položaju na ukupnom oglasnom prostoru.

Korisnicima se omogućava besplatno objavljivanje oglasa kojeg nije potrebno obnavljati.

Način i uslovi sponzorisanja definirati će se posebnim paketima oglašavanja u kojima će biti jasno definirani način, cijena i uvjeti promocije i sponzorisanja oglasa.

Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice MB-BALKAN.COM, dužni ste se koristiti točnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. MB-BALKAN čini sve kako bi zaštitio privatnost osobnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno.

U svrhu oglašavanja na web stranici , korisnik se obavezuje registrirati, te tom prilikom popuniti svoje osobne podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i točnost popunjenih podataka.

MB-BALKAN  garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećima, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima.

MB-BALKAN garantira da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcioniranja stranice, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i s ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

Svaki korisnik ili član stranice ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi osobni podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva.

Korisnik također ima pravo zahtijevati da mu MB-BALKAN dostavi podatke o tome koje osobne podatke tog korisnika posjeduje.

Putem ovog linka  možete podnijeti zahtjeve za brisanje ili preuzimanje podataka.

MB-BALKAN ne preuzima odgovornost po bilo kojoj osnovi , ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećima, davanjem korisničkog imena i šifre (user name i password) ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.

 Garancija

MB-BALKAN ne garantuje:

• točnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
• nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
• da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku

 Odgovornost

MB-BALKAN se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

• korištenja stranice MB-BALKAN
• korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice MB-BALKAN
• informacija na stranici MB-BALKAN
• postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici MB-BALKAN
• postupaka korisnika MB-BALKAN
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
• korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime MB-BALKAN • korištenja stranica koje nisu pod domenom www.mb-balkan.com, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime MB-BALKAN, kopirajući stranicu  vizualno, ili u bilo kojem drugom smislu

Oglas

Kod objave oglasa na MB-BALKAN, oglašivač dodjeljuje MB-BALKAN pravo da odašilje informacije koje se odnose na proizvod. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na MB-BALKAN na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od naše strane. MB-BALKAN ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto naMB-BALKAN, a posebno u sljedećim slučajevima:

• kada je oglas predan u pogrešnu kategoriju
• ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda ili usluge samo pod izmijenjenim uslovima…)
• kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
• kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga
• kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača

Ponašanje suprotno stavkama ovoih Uvijeta se smatra kršenjem Uvijeta korištenja MB-BALKAN, te MB-BALKAN zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodne obavijesti i bez obrazloženja.
Korisnici MB-BALKAN su suglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da MB-BALKAN nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika.  MB-BALKAN ne prihvaća odgovornost niti garantuje za bilo koji artikal prikazan ili prodan na ovim stranicama uključujući: vlasništvo nad bilo kojim artiklom, točnosti/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede transakciju.

MB-BALKAN se oslobađa obaveze vraćanja uplaćenog novca za sponzorirane artikle oglašivaču kojem odluči brisati artikle, brisati profil ili ga isključiti iz daljeg korištenja stranice zbog kršenja pravila uslova i korištenja MB-BALKAN

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem MB-BALKAN, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja MB-BALKAN i da ih u cijelosti prihvaća.

‎Ova web stranica koristi kolačiće i da poboljšaju vaše iskustvo pregledavanja.‎